Sigorta Hukuku

Sigorta Hukuku

Sigorta, belirli bir prim karşılığında bir kimsenin para ile ölçülebilir, yasa ile korunmaya değer sigortalanabilir bir menfaatine zarar veren rizikonun gerçekleşmesi halinde bu zararı karşılayacak tutarda sigortalının tazminata hak kazanmasını sağlayan çift taraflı bir sözleşmedir. Beklenmeyen kayıpların telafi edilmesi ve bireyin/işletmelerin hasardan önceki mali durumuna ulaşmayı sağlaması ile günümüzde sigortacılık endüstrisinin, gerek bireyler gerekse de işletmeler açısından büyük faydalar sağladığı yadsınamaz bir gerçektir. Ülkemizde de sigortacılık endüstrisinin hızlı gelişimine paralel olarak sigorta uygulamasından kaynaklanan hukuki uyuşmazlıkların sayısı da her geçen gün artmaktadır. Bu bağlamda, asıl iştigal alanının sigorta hukuku olması karşısında Özgün & Sağdıç Avukatlık Bürosu tarafından verilen hizmetler aşağıdaki gibidir:

  • Trafik kazaları sonucunda araçlarda meydana gelen değer kayıpları başta olmak üzere her nevi tazminatın zorunlu mali mesuliyet ve kasko sigortası kapsamında tazmini amacıyla müvekkillerin Hukuk Mahkemeleri ve Sigorta Tahkim Komisyonu nezdinde temsili.
  • Trafik kazaları sonucunda yaralanma ve destekten yoksun kalma tazminatlarının zorunlu mali mesuliyet sigortası kapsamında tazminine yönelik müvekkillerin Hukuk Mahkemeleri ve Sigorta Tahkim Komisyonu nezdinde temsili.
  • Hatalı tıbbi tedaviler nedeniyle hekimin mesleki sorumluluk sigortacısına yöneltilen malpraktis davalarının takibi başta olmak üzere her nevi mesleki sorumluluk sigortasından doğan uyuşmazlıkların takibi.
  • Deprem, yangın, sel ve benzeri afetler sebebiyle uğranılan zararların tespiti ve tazmini amacıyla sigorta şirketlerine yöneltilen davaların takibi.
  • Hayat, sağlık ve emeklilik sigortası kapsamında doğan uyuşmazlıklara ilişkin icra ve davaların takibi.
  • Sigortacılık faaliyetlerine ilişkin olarak mevzuatın sigorta şirketleri ve acenteleri için öngördüğü yapıdan kaynaklanan hukuki uyuşmazlıkların takibi.
  • Sigorta şirketlerine hukuki danışmanlık, ilk derece ve yüksek mahkemelerde taraf olunan davalarının vekil sıfatıyla takibi ve alacaklar için icra takiplerinin yapılması.
  • Sigorta acentelerine sigorta ettiren tarafından ödenmeyen sigorta primlerinin icra müdürlükleri nezdinde takibi ve bunlara bağlı olarak taraf olunan davaların takibi.