Fikri Mülkiyet Hukuku

Fikri Mülkiyet Hukuku

Dünya konjonktüründe teknolojide yaşanan gelişmeler, ticaretin ve ekonominin dijitalleşmesi ve artan rekabet gibi bir çok unsurun sonucunda fikri mülkiyet haklarının önemi ve dolayısıyla fikri mülkiyet hukukuna gereksinim oldukça artmıştır. Özgün & Sağdıç Avukatlık Bürosu müvekkillerinin her nevi fikri mülkiyet hakkının korunmasına yönelik avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Bu bağlamda, fikri mülkiyet hukuku alanında verilen hizmetler aşağıdaki gibidir:

  • Fikri mülkiyet haklarının ulusal ve uluslararası tesciline ilişkin Türk Patent Enstitüsü (TPE), World Intellectual Property Organization (WIPO) ve European Patent Office (EPO) nezdinde ve ilgili ülke ofisleri ile irtibat kurulmak suretiyle başvuruların yapılması, yenileme işlemlerinin yapılması, mezkur hakların başvurusunun her safhada takibi ve olası itirazların hazırlanması.
  • Fikri mülkiyet haklarına ilişkin lisans ve devir sözleşmelerinin hazırlanması.
  • Fikri mülkiyet haklarına ilişkin lisans ve devir sözleşmelerinin hazırlanması.
  • Fikri mülkiyet haklarından kaynaklanan uyuşmazlıklarda müvekkillerin ceza, idare ve hukuk mahkemeleri nezdinde temsili.