Ceza Hukuku

Ceza Hukuku

Ceza hukuku, suç adı verilen insan davranışının yapısını inceleyen ve buna özgü yaptırımlar öngören hukuk dalıdır. Gerçek suçlunun otorite tarafından cezalandırılıyor olması, toplumdaki bireylerin güven duygusunu tatmin eder ancak gerçek suçluya ulaşılabilmenin yolunun suç isnadı altındaki kişiye etkin bir savunma imkanının tanınmasıyla mümkündür. Savunma görevinin öneminin bilinciyle Özgün & Sağdıç Avukatlık Bürosu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve diğer mevzuatlar kapsamında soruşturma evresinden başlamak üzere kovuşturma ve tüm kanun yolları aşamalarında müvekkillerinin anayasal nitelikte olan savunma hakkının icrasını gerçekleştirmektedir.